Nieuwsbrief Mei 2023 - Allfree.nl
logo AllFree
 

Allfree Nieuwsbrief Mei 2023

Een nieuw label als signaal richting de consument, kennismaken met de directeur van Allfree en hoe gaat u om met zowel goede als negatieve reviews van klanten? Een flinke portie informatie, kennis en achtergronden om de maand mei goed te starten! Welkom bij de vierde nieuwsbrief van het jaar.


Keurmerk ConsuBeter: samen tevreden

Het is ons allemaal niet ontgaan dat veel markten van vakspecialisten met regelmaat opgeschud raken door malafide ‘ondernemers’ die met twijfelachtige praktijken proberen de kaas van het brood te eten van ondernemers die met passie en vakmanschap hun vak uitoefenen. Voor u als ondernemer enorm verstorend, maar ook voor de consument zeer nadelig. Het consumentenvertrouwen heeft in de afgelopen jaren een flinke knauw gekregen van dergelijke praktijken.

Om consumenten te helpen bij het maken van de juiste keuze voor een vakspecialist hebben we Keurmerk ConsuBeter in het leven geroepen. Dit keurmerk fungeert als een soort sociale overeenkomst die aangegaan wordt door ondernemers. Het betreft een aantal voor de hand liggende maar belangrijke basisprincipes die de kern vormen van klantgericht ondernemerschap. De inhoud van de sociale overeenkomst en de bijbehorende overeenkomst zijn tot stand gekomen met hulp en input van ondernemers uit een breed scala van vakspecialismen. De vier pijlers van Keurmerk ConsuBeter zijn:

  1. Eerlijke dienstverlening
  2. Heldere communicatie
  3. Transparant over kosten
  4. We komen er samen uit

Een volledige weergave van Keurmerk ConsuBeter is voor iedereen te lezen op de website van Keurmerk ConsuBeter. In het kader van transparantie is hier ook door iedereen de overeenkomst terug te vinden.Elke ondernemer die zich kan vinden in de strekking van het Keurmerk kan zich kosteloos aanmelden. Dit beperkt zich in geen enkel opzicht tot klanten van Allfree; het keurmerk is niet gebonden aan de dienstverlening van Allfree. Dit is een zeer belangrijke keuze: een keurmerk dat als doel heeft transparantie te verhogen kan enkel haar werkelijke functie vervullen als het toegankelijk is voor een groot publiek van ondernemers. Aan het eind van de dag is het voor iedereen beter zaken doen in een betrouwbare en eerlijke markt.

De eerste soft launch is een feit. Er staat voor Keurmerk ConsuBeter nog een belangrijk aantal stappen op het programma. We nemen hier alle tijd en aandacht voor. Een inkijkje in wat er voor de komende tijd onder andere op het programma staat:

  • Uitkristalliseren van het klachtenprotocol en gerelateerde processen. We willen het werkveld hier een belangrijke rol in geven.
  • Prepareren van een eenvoudige manier waarop ondernemers die zich aan het Keurmerk ConsuBeter hebben gebonden, dit kunnen uiten op de eigen website(s) en andere digitale uitingen en een hieraan verbonden systeem waarmee de consument kan controleren of het keurmerk daadwerkelijk is verstrekt aan de betreffende ondernemer.
  • Verzamelen van feedback van zowel consumenten als ondernemers om het keurmerk nog beter tot haar recht te laten komen.

Bent u geïnteresseerd in het keurmerk, of wilt u zich graag aanmelden? Stuur dan een bericht naar [email protected] voor meer informatie. We helpen u graag verder!

 


Behind the Scenes: wie is Kars Potze?

Wie ben je en wat is je functie?

Kars Potze, 54 jaar en al meer dan twintig jaar de founder/directeur van Allfree.

Wat zijn de belangrijkste producten van Allfree op dit moment?

De stad-beroep websites natuurlijk, al vijftien jaar een pijler van Allfree. En sinds kort MyGo, het nieuwe matching platform waarmee we inspelen op de actuele behoefte van consumenten en bedrijven om elkaar te vinden. Het is zeer innovatief en er is zoveel over te vertellen, maar dat kan ook via de accountmanagers of de binnendienst 🙂

Welke uitdagingen en kansen zie je in het werkveld dat Allfree bedient en voor Allfree in het algemeen?

In de afgelopen twintig jaar is de matching markt voor consumenten en bedrijven verschoven van offline marketing met dominantie voor de Gouden Gids en de Telefoongids, naar online marketing. Inmiddels is online marketing volwassen, en de markt overbevolkt geraakt met aanbieders van diensten, en Google als centraal verbindpunt dominant. We staan aan de vooravond van een nieuwe verschuiving van dominantie, zeker als gevolg van de snelle ontwikkeling van AI (artificial intelligence, machine learning) met het potentiële verlies van werk voor vele beroepen als gevolg, maar ook qua service gerichtheid en transparantie.

Allfree lijkt zich sterk te maken voor transparantie in de markten van vakspecialisten waar ze zich op richt. Dit komt duidelijk tot uiting in de filosofie en *belofte* van MyGo, maar ook in de doelstellingen van het nieuw gelanceerde Keurmerk ConsuBeter. Kun je ons wat meer vertellen over de motivatie en het belang van de drang naar transparantie richting consument, waarin Allfree een kartrekkersrol op zich heeft genomen?

Allfree is al sinds het jaar 2000 actief in de markt van leadgeneratie, met veel positieve innovaties voor bedrijven en consumenten (zie ook onze tijdlijn). In 2021 zijn wij helaas getroffen door sancties vanuit de ACM op gebied van informatieverschaffing op een deel van onze (slotenmaker) stad-beroep websites. Ondanks dat er in 20 jaar nergens een klacht over ons bedrijf online te vinden is (!), ondanks helder verweer richting ACM en volledige coöperatie aan haar richtlijnen hebben deze sancties onze bedrijfsvoering sterk beïnvloed.

Het heeft ons gedwongen goed in de spiegel te kijken waarom dit probleem zich voordoet in de markt, ons te vergelijken met andere aanbieders en onderzoek te doen naar oplossingen.

Maar vooral waar we als bedrijf voor willen staan. Innovatie en positieve klantervaringen! Wij willen in ieder geval niets te maken hebben met de oplichters die feitelijk de problemen in deze markt helaas (blijven) veroorzaken. Ook willen we niets te maken hebben met bedrijven die zich niet willen committeren aan fatsoensnormen, omgangsvormen of bedrijven louter slechte reviews hebben en discutabel werk doen. Kortom: we willen een voorbeeldrol vervullen voor de bezoekers van onze sites en ons platform. Wij willen de rol van  poortwachter voor hen zijn opdat ze niet in contact komen met de malafide bedrijven die voor de goed bedoelende bedrijven (als ook wij) de markt verzieken.

Wie is Kars in zijn vrije tijd?

Ik combineer in mijn vrije tijd veel sporten met Bourgondiër zijn. Verder interesseer ik mij voor veel onderwerpen, lees en reis graag en breng tijd met familie met vrienden door waarbij ik probeer anderen te helpen daar waar mogelijk.

Heb je nog advies dat je Allfree klanten zou willen meegeven?

Wees duidelijk wat je van Allfree verwacht en wat je van onze service vindt. Contact ons als je iets wilt weten of iets nieuws wilt delen. Alleen dan kunnen we het beste voor elkaar betekenen. Dus app, bel of mail ons vaker!
 

Uitgebreide tijdlijn van de ontwikkeling van Allfree
 


Tip van de maand: omgaan met reviews

Als ondernemer is het erg belangrijk om de feedback van uw klanten serieus te nemen en hierop te reageren. Reviews zijn hierbij onmisbaar, zowel de goede als de slechte. Hoe u hier als ondernemer mee om moet gaan, leest u in dit artikel.

Slechte reviews

Wanneer u als ondernemer een negatieve review ontvangt, is het eerste wat u moet doen rustig blijven. Laat u niet emotioneel beïnvloeden en realiseer u dat het een deel van het ondernemen is. Probeer de feedback die u ontvangt op een constructieve manier te gebruiken en bekijk het als een kans om te verbeteren. Stelt u zichzelf de vraag wat u kunt doen zodat de volgende klant een betere ervaring zal hebben.

Als er meerdere slechte reviews bij elkaar komen kan het zijn dat er iets structureel niet goed gaat binnen uw bedrijf. Kijk dan kritisch naar uw bedrijfsprocessen en bepaal waar er veranderingen doorgevoerd moeten worden.

Het reageren op slechte reviews moet altijd gebeuren en wel binnen 24 uur. U geeft hiermee niet alleen aan dat u de kritiek serieus neemt, maar ook dat u openstaat voor feedback en graag met de klant meedenkt om het probleem op te lossen.

Het formuleren van een reactie op een slechte review vergt wel de nodige tact en empathie. Begin met het bedanken van de klant voor zijn of haar feedback, toon begrip en onderzoek vervolgens hoe u de klacht kunt oplossen. Bedenk hierbij dat de reactie eens geschreven nooit meer verdwijnt en dus ook door anderen gelezen kan worden.

Goede reviews

Goede reviews zijn natuurlijk fantastisch voor het imago van uw bedrijf. Het toont aan dat uw bedrijf goed werk levert en dit kan nieuwe klanten aantrekken. Maar hoe om te gaan met deze reviews?

Het is belangrijk om altijd te reageren op goede reviews. Dit kan door simpelweg te bedanken voor de positieve feedback en de klant te laten weten dat u blij bent dat hij of zij tevreden is. Dit zal de klant waarderen en hem of haar aanmoedigen om terug te komen en uw bedrijf bij anderen aan te bevelen.

Wanneer niet reageren?

Natuurlijk zijn er uitzonderingen waarbij het beter is om niet te reageren op reviews. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de review niet oprecht lijkt, bijvoorbeeld omdat deze anoniem is geschreven, of dat het gaat om een onjuiste weergave van de werkelijke gebeurtenis.

Het is dus belangrijk om een bepaalde mate van scepsis te hanteren bij het lezen van reviews en te kijken naar de inhoud ervan en of het realistisch is. Wanneer u toch besluit te reageren op een nep review, laat dit dan altijd professioneel en beleefd zijn. Het is immers de bedoeling om uw bedrijf positief te promoten en niet om in een negatieve spiraal terecht te komen.

Hoe te reageren?

Bij het reageren op reviews is het belangrijk om in gedachten te houden dat u reageert op een persoon die te allen tijde respectvol behandeld moet worden. Het moet een vriendelijke, oprechte en respectvolle reactie zijn die de klant het gevoel geeft dat hij of zij gehoord en gewaardeerd wordt.

Zorg er ook voor dat u toekomstige klanten laat weten dat u openstaat voor feedback en hun klachten serieus neemt. Dit wekt vertrouwen bij de klant en verhoogt de loyaliteit en uw imago.

Conclusie

Reviews zijn onmisbaar bij te dragen aan de kwaliteit van uw onderneming en imago. Het is belangrijk om zowel slechte als goede reviews serieus te nemen en hierop te reageren. Hierbij is empathie, tact en professionaliteit een absolute must en kan het openstaan voor feedback en het serieus nemen van klachten bijdragen aan het werven van nieuwe klanten en het verhogen van de loyaliteit van bestaande klanten.