Privacy- en cookieverklaring - Allfree.nl
logo AllFree
 

Privacy- en cookieverklaring

Lees hier uw privacy rechten

Lees hier uw privacy rechten  

Privacy- en cookieverklaring Allfree
Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 03-08-2020
Allfree Business Communication, hierna: Allfree, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy- en cookieverklaring.
Het door jou gestelde vertrouwen willen wij niet beschamen. Daarom vinden wij het belangrijk om jouw privacy en persoonsgegevens te beschermen. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacy-en cookieverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens
In deze privacy- en cookieverklaring leggen we uit wat we bij Allfree doen met informatie die we over je te weten komen. Door gebruik te maken van onze diensten en door het bezoeken van onze websites, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van jou. In deze verklaring wordt aangegeven welke persoonsgegevens wij van je verkrijgen en voor hoe lang wij deze persoonsgegevens bewaren, met welk doel dit gebeurt en op basis van welke grondslag. Indien je vragen hebt of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze verklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Allfree verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten of website en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder tref je een overzicht aan van de soorten persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IP-Adres;
 • Locatiegegevens;
 • activiteiten van jou op onze websites;
 • internetbrowser + soort apparaat;
 • gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens
Allfree verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch of per mail) en om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (overeenkomst).
 • Om locatiebezoek te plannen om onze dienstverlening uit te voeren en te kunnen verbeteren (overeenkomst).
 • Allfree analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te kunnen verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren (dit doen wij op basis van jouw toestemming).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De bewaartermijn van persoonsgegevens is afhankelijk van het doel waarvoor we deze gegevens hebben gekregen of verzameld én van de wettelijke plichten om deze gegevens te bewaren. Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens zijn verkregen. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld i.v.m. de fiscale bewaarplicht).

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen.
Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met je uit te voeren;
 • je hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

We werken met bepaalde partijen samen:

 • onze cookie-dienstverleners (zie hieronder);
 • onze hostingpartijen;
 • onze consultants en leveranciers;
 • affiliatie partijen.

Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, om ervoor te zorgen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je apparaat (computer, tablet of smartphone). Allfree maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

 • Noodzakelijke/functionele cookies. Deze hebben enkel een technische functie. Het zorgt ervoor dat de website naar behoren werkt.
 • Analytische cookies. Deze verzamelen geanonimiseerde gegevens over het gebruik van onze website en helpen bij het optimaliseren van de website.
 • Marketing cookies. Deze verzamelen informatie over jouw surfgedrag en worden gebruikt om diensten en producten passend bij jouw interesse te verzamelen.In onderstaande tabel tref je een overzicht van alle cookies welke worden gebruikt op onze website:Cookie; Entiteit; waarborgen Soort Doel Type Bewaartermijn
Google Analytics

Google LLC, Amerika

Privacyverklaring

Analytisch Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. Deze is cookie is privacy-vriendelijk ingesteld. HTTPS-cookie Maximaal 2 jaar
LinkedIn Analytics

LinkedIn Ads

LinkedIn Corporation, Amerika

Privacyverklaring

Marketing Cookies worden gebruikt door de sociale netwerkdienst LinkedIn voor het volgen van het gebruik van embedded services. HTTPS-cookie Maximaal 1 jaar
Facebook Custom Audiences

Facebook Connect

Facebook, Amerika

Privacyverklaring

Marketing Cookies worden gebruikt om advertentie-opties van Facebook mogelijk te maken. HTTPS-cookie Maximaal 1 jaar
Mixpanel

Mixpanel Inc, Amerika

Privacyverklaring

Analytisch Wij gebruiken Mixpanel om bij te houden hoe gebruikers onze online dienst gebruiken, zodat we onze dienst kunnen verbeteren. HTTPS-cookie Maximaal 1 jaar
Tawk.to Ltd

Tawk.to Inc, Amerika

Privacyverklaring

Marketing Wij gebruiken een live chatfunctie van Tawk.to. Hiervoor worden cookies gebruikt. Tawk.to maakt gebruik van cookies om Allfree B.V. te helpen bezoekers te identificeren en te volgen binnen onze website. HTTPS-cookie Maximaal 1 jaar
First-party cookies met
strikt functionele doeleinden
Functioneel
Technisch
Cookies voor strikt technische of functionele doeleinden die onze website goed laten werken en het functioneren van ons CMS systeem mogelijk maken. HTTPS-cookie Sessie

Bij het eerste gebruik van onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Social mediabuttons
Op onze website zijn social media buttons opgenomen van Facebook en Twitter. Met behulp van deze buttons kun je ervoor kiezen om via jouw eigen social media-account bij voornoemde diensten aan te geven dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten of om onze pagina te delen met jouw netwerk. Dit zal vervolgens zichtbaar zijn voor de bezoekers van jouw persoonlijke social-media-websitepagina’s. Als je op een social media button klikt, kan door de betreffende dienst één of meerdere cookie(s) ter herkenning worden geplaatst. Op het gebruik van dergelijke social mediawebsites is de privacyverklaring van de betreffende dienst van toepassing.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook en Twitter opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we je hierover informeren via deze privacyverklaring. Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

Cookies in- en uitschakelen
Je kunt via de browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige opties van onze website werken dan mogelijk niet goed meer. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van de browser.

Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens
Vanzelfsprekend nemen wij de bescherming van jouw (persoons) gegevens uiterst serieus en nemen we passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Wanneer je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze verklaring.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wanneer onze website of onze wijze van verwerking van jouw gegevens wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Jouw rechten
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van je verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van je verwerken te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: je kunt jouw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken regen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid en gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van je verwerking: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van je verwerken.

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Afhankelijk van de informatie die we van je hebben, kunnen we je vragen om dit te doen door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs. Belangrijk is dat je hierbij je BSN en pasfoto afschermt.
Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Voor Nederland heet deze de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Allfree B.V. | Allfree Business Communication
Nieuwe Boteringestraat 30
9712 PM Groningen
KvK-nummer: 02068857
Telefoon: 0800 – 255 37 33
E-mail: [email protected]